Det enkle staldkøkken, gør det let at fodre
Fri fragt for hel palle/30-33 sække
Kundeservice +45 71 74 14 29

Hvilken fodermængde er den rigtige for din hest?

Forarbejdet og detaljerne i din foderplan skal være på plads, når det skal være let for dig at fodre i hverdagen.

3 doseringer inden for hver arbejdsindsats: Normal, Ekstra og Maksimal

I doseringsskemaerne for vores vitamin- og mineralbalancers Every Day Happy og Peak Performance finder du 3 underkategorier indenfor hver arbejdsbelastning, dette er for at individualiserer foderplanen mest muligt optimalt. Disse underkategorier har tidligere været forbeholdt diætister, agronomer og dyrlæger.

Målet er at optimere din hests sundhed gennem fodring med Regulator Complete og samtidig være økonomisk med udfodringen, så den får tilstrækkeligt med vitaminer og mineraler, men heller ikke for meget.

 

Hvad er forskellen på underkategorierne?

 

Normal Normal dosering er til heste, der er sunde og raske og fodres med kvalitetsgrovfoder/græs, hø, wrap
Ekstra Den ekstra dosering er til heste, der fx. har fysiske eller psykiske helbredsudfordringer, og dermed er belastet af andre faktorer end dens egen vægt og arbejdsmængde. Andre faktorer er fx. grovfoder, der næringsmæssigt ikke lever op til anbefalingerne eller stress herunder både fysisk og mentalt.

Ekstra doseringen kan også bruges som en booster over en 8-16 ugers periode.
Maksimal

Maksimal dosering bruges til heste der er udsat for stor belastning på en eller flere fysiske eller psykiske parametre. Særligt kraftige stresssymptomer, som eksempelvis: rekonvalescens efter sygdom, svækket fordøjelse og immunforsvar, langvarig transport.

Maksimum er den maksimale doseringstildeling for en rask hest. Maksimum dosering kan også benyttes som booster over en periode på 4-12 uger.

Hvis du har spørgsmål til underkategorierne, er du altid velkommen til at kontakte os.

Mineraler med afgørende betydning 

KER/Kentucky Equine Research har udarbejdet anbefalinger for hestes daglige basale behov for indtagelse af mineraler i forhold til vægt, alder og arbejdsmængde. Anbefalede mængde skal altid ses som et hele af de mineraler, der samlet findes i hestens daglige foderindtag, det vil sige både det den får fra grovfoderet og i krybben.

I Every Day Happy og Peak Performance har vi særlig fokus på nedenstående mineraler, for hvilke der findes anbefalinger for:

  • Magnesium
  • Mangan
  • Selen
  • Kobber
  • Zink


Mineralerne er indsat i tabellen Samlet daglig mineraltildeling i forhold til KER- anbefalinger nedenunder. Derudover indgår mineralerne molybdæn og kisel også i Every Day Happy og Peak Performance og de er ligeledes inkluderet i tabellen. Da der endnu ikke er etableret anbefalet daglig indtag for molybdæn og kisel er de angivet med mængden i mg og gram som hesten får uanset om du fodre med Every Day Happy eller Peak Performance.

Molybdæn er meget vigtig del for kroppens blodsukkerregulering og afgiftning, det er basal fysiologi for alle pattedyr. Kisel er af stor betydning for afgiftningen i tarm og væv, er toxinbindende, indgår i bindevævsdannelse og opbygning. Kisel er dermed en speciel vigtig komponent for opbygning og vedligehold af sener, brusk, hud og hove.

Tallet i tabellen ud for det enkelte mineral, viser hvad hesten får, når den indtager en tilstrækkelig mængde af kvalitetsgrovfoder i kombination med enten Every Day Happy eller Peak Performance og er sat i forhold til KER`s anbefalinger. 

Det vil sige, hesten har som minimum brug for at få tildelt 100 % af anbefalede daglige mængde af næringsstoffer. Næringsstofferne bruger hesten i sin dagligdag til at leve sit liv, spise, bevæge sig, interagere med sin flok, lege, hvile, reproducere sig selv, er under stress, kommer til skade, møder virus og bakterier hvilket alt sammen er naturlige elementer af alle hestens liv, uanset om de lever frit eller lever hos mennesker.

I tabellen ser du i hvor høj grad både Every Day Happy og Peak Performance dagligt, i kombination med kvalitetsgrovfoder, understøtter kroppen med alle de kendte næringsstoffer og giver dermed hesten mulighed for at opnå mest mulig optimal biologisk funktion. 

Heste i let arbejde/fold

Definition af: 
Let arbejde/fold

Arbejdsbelastning Skridt Trav/tölt Galop middel Galop hurtig Samlet tid pr. træning Ugentlig træning
Let arbejde/fold 20 min 10 min 10 min   0:40 1-6 gange

Samlet daglig mineraltildeling ifht. KER- anbefalinger ved let arbejde/fold

Dosering Normal Ekstra booster Maksimal booster
Daglig mængde
pr. 100 kg hest
40-50 gram 60-70 gram 80-85 gram
Magnesium 180-196% 211-226% 245-250%
Mangan 224-239% 255-271% 286-300%
Kobber 130-150% 180-230% 230-240%
Selen 100-120% 150-170% 190-203%
Zink 150-170% 200-230% 250-260%
Molybdæn 0,13mg 0,16mg 0,21 mg
Kisel 0,88g 1,15g 1,50g
Bemærkning

Dækker rummeligt ift. KER-normerne ved almindeligt vedligehold for raske heste, der har normal fordøjelse og er uden særlige stressfaktorer.
 

Dækker i nærheden af maksimum ved let arbejdsmængde for ellers raske heste, der feks. kortvarigt har svækket fordøjelse, eller andre stressfaktorer, herunder rekonvalescens efter sygdom, langvarig transport og lign.
 

Dækker maksimum ved let arbejdsmængde for ellers raske heste, der feks. kortvarigt har svækket fordøjelse, eller andre stressfaktorer, herunder rekonvalescens efter sygdom, langvarig transport og lign.
 

 


Heste i moderat arbejde og drægtige hopper uden føl ved siden

Heste i moderat arbejde er defineret ved at udføre arbejde som i nedenstående skema:

Drægtige hopper fodres indtil 8. måned i forhold til deres arbejdsmængde. Fra 9. til 11. måned fodres de som ved moderat arbejde.
 

Definition af:
Moderat arbejde

Arbejdsbelastning Skridt Trav/tölt Galop middel Galop hurtig Samlet tid pr. træning Ugentlig træning
Moderat 30 min 20 min 35 min   1:15 4-6 gange

Samlet daglig mineraltildeling ifht. KER- anbefalinger ved moderat arbejde

Dosering Normal Ekstra booster Maksimal booster
Daglig mængde
pr. 100 kg hest
55-65 gram 75-85 gram 95-105 gram
Magnesium 210-222% 234-246% 260-270%
Mangan 200-212% 222-233% 244-262%
Kobber 122-137% 152-165% 181-196%
Selen 100-115% 130-145% 160-175%
Zink 157-172% 188-203% 218-236%
Molybdæn 0,15mg 0,2mg 0,25mg
Kisel 1,06g 1,41g 1,76g
Bemærkning

Dækker rummeligt ift. KER-normerne ved almindeligt vedligehold for raske heste, der har normal fordøjelse og er uden særlige stressfaktorer.
 

Dækker i nærheden af maksimum ved let arbejdsmængde for ellers raske heste, der feks. kortvarigt har svækket fordøjelse, eller andre stressfaktorer, herunder rekonvalescens efter sygdom, langvarig transport og lign.
 

Dækker maksimum ved let arbejdsmængde for ellers raske heste, der feks. kortvarigt har svækket fordøjelse, eller andre stressfaktorer, herunder rekonvalescens efter sygdom, langvarig transport og lign.
 

 


Heste i krævende arbejde og diegivende hopper

Heste i krævende arbejde er defineret ved at udføre arbejde som i nedenstående skema:

Diegivende hopper. De første 3 måneder efter foling fodres hoppen som ved krævende arbejde. Indtil føllet fravænnes fodres hoppen som ved moderat arbejde.

Er hoppen både drægtig og diegivende, fodres hun som ved krævende arbejde i alle de diegivende måneder. Når føllet er fravænnet, følges anbefalingerne for den drægtige hoppe som beskrevet ovenfor.

Definition af: 
Krævende arbejde

Arbejdsbelastning Skridt Trav/tölt Galop middel Galop hurtig Samlet tid pr. træning Ugentlig træning
Krævende arbejde 40 min 35 min 50 min 15 min 2:30 2-3 gange

Samlet daglig mineraltildeling ifht. KER- anbefalinger ved krævende arbejde

Dosering Normal Ekstra booster Maksimal booster
Daglig mængde
pr. 100 kg hest
70-80 gram 100-110 gram 115-125 gram
Magnesium 236-247% 270-282% 287-297%
Mangan 223-243% 264-275% 280-290%
Kobber 139-152% 175-188% 195-210%
Selen 115-128% 154-167% 174-188%
Zink 197-212% 237-252% 262-280%
Molybdæn 0,19mg 0,26mg 0,30mg
Kisel 1,32g 1,85g 2,11g
Bemærkning

Dækker rummeligt ift. KER-normerne ved almindeligt vedligehold for raske heste, der har normal fordøjelse og er uden særlige stressfaktorer.
 

Dækker i nærheden af maksimum ved let arbejdsmængde for ellers raske heste, der feks. kortvarigt har svækket fordøjelse, eller andre stressfaktorer, herunder rekonvalescens efter sygdom, langvarig transport og lign.
 

Dækker maksimum ved let arbejdsmængde for ellers raske heste, der feks. kortvarigt har svækket fordøjelse, eller andre stressfaktorer, herunder rekonvalescens efter sygdom, langvarig transport og lign.
 

 


Føl og plage

Føl og plage fodrer du efter deres forventede udvoksede vægt med doseringmængden let arbejde/fold.
 


Hingste

Hingste har som udgangspunkt altid behov for at få tildelt 10 % mere af både Every Day Happy og Peak Performance end doseringsskemaet angiver.

 


Seniorheste 16+

Seniorheste har større behov for vitaminer og mineraler end en yngre heste og skal fodres efter følgende skema
https://regulatorcomplete.dk/dosering-senior-heste/

 


Heste med særlige udfordringer

Til heste, der i en længere periode er blevet fejlernæret og enten er i et markant ernæringsmæssigt under- eller overskud, er der udarbejdet specielle behandlingsretningslinier, baseret på at hesten ikke er i træning endnu.

Hvis din hest har særlige udfordringer og du ønsker en foderplan, der tager højde for det, så kontakt os for en konsultation.
 


Husk salt

Hesten har ingen saltdepoter, som den kan trække på. Derfor er det nødvendigt at tildele det dagligt i foderet.

Salte er vigtige bestanddele af hestens kropsvæsker. Saltenes funktion er blandt andet at opretholde normal muskel- og nervefunktion samt vedligeholde en normal væskebalance.

Vi anbefaler 1-2 spsk. salt sammen med den daglige dosis af Every Day Happy eller Peak Performance